Feature

En feature er en distinkt egenskap eller del. Ordet brukes også i jounalistikken om artikler eller historier med særpreg.
En personlig vinkling (journalisten/fotografen selv er ofte til stede i teksten), sanseinntrykk, kontraser og symboler er ord som dukker opp om en søker på ordet.